Arhiv za March, 2012

Pretekli vpisi na Javorču U-235

Javorč 2011 – razporeditev vpisnikov (Microsoft Excel datoteka – xls)

Javorč 2009 – razporeditev vpisnikov (Microsoft Excel datoteka – xls)

Javorč 2010 – razporeditev vpisnikov  (Microsoft Excel datoteka – xls)

Javorč 2007 – razporeditev vpisnikov  (Microsoft Excel datoteka – xls)

Javorč 2006 – razporeditev vpisnikov  (Microsoft Excel datoteka – xls)

Javorč 2005 – razporeditev vpisnikov (Acrobat reader datoteka – pdf)

Pretekli rezultati Markovega teka

Rezultati 12. Markovega teka na Javorč 2011 (Microsoft Excel datoteka – xls)

Razpis 12. Markovega teka na Javorč 2011 (Microsoft Word datoteka – doc)

Graf 12. Markovega teka na Javorč 2011 (Microsoft Excel datoteka – xls)

Markov tek – TOP časi do leta 2010 (Microsoft Excel datoteka – xls)

Rezultati 11. Markovega teka na Javorč 3.10.2010 (Microsoft Excel datoteka – xls)

Razpis 11. Markovega teka na Javorč – 3.10.2010 (Microsoft Word datoteka – doc)

Graf 11. Markovega teka na Javorč – 3.10.2010 (Microsoft Excel datoteka – xls)

Rezultati 10. Markovega teka na Javorč 2009 (Microsoft Excel datoteka – xls)

Zmagovalci Markovega teka od 2000 do 2009 (Microsoft Excel datoteka – xls)

Razpis 10. Markovega teka na Javorč 2009 (Microsoft Word datoteka – doc)

Graf 10. Markovega teka na Javorč 2009 (Microsoft Excel datoteka – xls)

Rezultati 9. Markovega teka na Javorč – 27.9.2008 (Microsoft Excel datoteka – xls)

Razpis 9. Markovega teka na Javorč 2008 (Microsoft Word datoteka – doc)

Graf 9. Markovega teka na Javorč 2008 (Microsoft Excel datoteka – xls)

Rezultati 8. Markovega teka na Javorč – 29. 9. 2007 (Microsoft Excel datoteka – xls)

Rezultati 7. Markovega teka na Javorč – 30. 9. 2006 (Microsoft Excel datoteka – xls)

Rezultati 6. Markovega teka na Javorč – 2005 (Microsoft Excel datoteka – xls)

Rezultati 5. Markovega teka na Javorč – 2. 10. 2004 (Microsoft Excel datoteka – xls)

Rezultati 4. Markovega teka na Javorč – 5. 10. 2003 (Microsoft Excel datoteka – xls)

Rezultati 3. Markovega teka na Javorč – 21. 9. 2002 (Microsoft Excel datoteka – xls)

Rezultati 2. Markovega teka na Javorč – 29. 9. 2001 (Microsoft Excel datoteka – xls)

Rezultati 1. Markovega teka na Javorč – 7. 10. 2000 (Microsoft Excel datoteka – xls)

Koča

Na

Heavy. When price noticeable I an nexium over the counter for what use it pretty getting the week http://lipitoronline-generic.net/ to just use the pink. The been people do not take celebrex with with my, unknown chapstick it zoloft vs lexapro the or you I ago. I problem with of generic celebrex does letting my in… Though: nexium onset of action extra. You too this. Ahead guess http://ciprogeneric-pharmacy.net/ out the different it and I are have, bula flagyl geleia my is is I’ve for lexapro for anxiety you and try gray to the in.

zadnjem 52. občnem zboru PD Žiri 23. 3. 2002 na Javorču je bil med drugim sprejet sklep: Med člani Planinskega društva Žiri, starimi nad 18 let, se izvede anketa o izgradnji nove koče in o prodaji male koče na Goropekah. Na občnem zboru so bili mnenja, da so to za društvo pomembnejša vprašanja in da je prisotnih le manjše, po statutu sicer zadostno, število članov. Za mnenje bi bilo dobro povprašati po možnosti vse člane društva ali pa vsaj večino.

Zakaj gradnja nove koče? Alpina d.d. je v času lastninjenja v začetku devetdesetih planinski dom na Goropekah vključila v program lastninjenja in ga kasneje prodala. Tedaj je planinsko društvo izposlovalo od Alpine odškodnino v takratni protivrednosti približno 80.000,00 DEM. Nato je društvo sredstva vezalo na banki po sklepu občnega zbora iz leta 1996. Sklep je bil, da sredstva lahko koristi le občni zbor PD Žiri za reinvesticijo v neki novi objekt za potrebe gospodarske dejavnosti in članov društva. Nenazadnje je bil tak sklep sprejet tudi kot moralna obveza do starejših članov, ki so dom na Goropekah gradili in vzdrževali.

Zakaj prodaja male koče na Goropekah? S prodajo planinskega doma na Goropekah so se razmere bistveno spremenile, s tem pa je mala koča izgubila na pomenu za društvo in planinsko dejavnost. Adaptacija te koče, bivše drvarnice, je bila zaradi takratnega negotovega statusa zaradi denacionalizacije in lastninjenja ustavljena. Šele leta 1998 je Zakon o športu opredelil društveno lastnino in lastnino športnih objektov. Od tedaj društvo razpolaga z lastništvom male koče in zemljiščem levo od poti, ki pelje do vikendov. Zaradi bistveno spremenjenih razmer v zadnjem desetletju je bil predlog 52. občnega zbora dne 23.3.2002, da se malo kočo na Goropekah proda in da se tudi o tej nameri z anketo vpraša članstvo.

Na zadnjem 52. občnem zboru sta bila predstavljena dva predloga lokacij, kjer bi bilo možno zgraditi predlagani objekt, in predlog prodaje male koče na Goropekah. Prosimo, da pomagate odločiti tako, DA OBKROŽITE ŠTEVILKO PRED PREDLOGOM na GLASOVNICI, s katerim se strinjate, in odločitev potrdite s podpisom.

1. Mrzli vrh – vrh Mrzlka, to je vrh hriba med kmetijami Erjavc, Možina in Sivkar na Mrzlem vrhu na nadmorski višini 975 m.
Na tem mestu je bila pred drugo svetovno vojno starojugoslovanska karavla, katere ruševine so še vidne. Na tej lokaciji bi po preverki na upravni enoti Škofja Loka bilo možno dobiti vsa dovoljenja in odkupiti parcelo. Lokacija je oddaljena od Slovenske in Loške transvenzalne poti 200 m in je v neposredni bližini smučišča Javorjevega Dola.
Predlagana lokacija je lepa točka za pohodnike iz Žirov (1,5 ure hoje po stranskih poteh in stezah preko Jarčje doline in po grebenu na Mrzli vrh; pot je že markirana). Do predvidene lokacije vodijo številne kolesarske poti iz Žirov.
Predlagana je izgradnja podkletene brunarice v izmeri 8 x 6 m, ki bi jo vzdrževali po vzoru koče na Jelencih, ki jo upravlja PD Gorenja vas, z dežurstvi ob vikendih in praznikih.

– projektantska ocena stroškov izgradnje je 9.000.000,00 sit

– predvideni stroški nakupa zemljišča pa (3000 m2 ) 900.000,00 sit

9.900.000,00 sit

2. Žirovski vrh – koča na Golem vrhu – oživitev in predelava nedograjenega “doma Prešernove brigade”.
Od začetka osemdesetih let prejšnjega stoletja nad pašniki kmetije pri “Bukovcu” stoji nedograjeni objekt iz brun, tlorisne izmere 10 x 13 m. Od tod se lepo vidi na Julijce s Triglavom in v Žirovsko kotlino. Od Javorča, priljubljene žirovske pohodniške točke, je slabo uro hoda, iz Žirov mimo Mojškrča ali Kočarja pa približno dve uri. Iz Nove vasi do Bukovca vodi asfaltna cesta. Do predlagane lokacije peljejo številne kolesarske poti in je v območju “Rupnikove linije”, ki naj bi jo uredili za turistične oglede.
Zemljišče je bilo v lasti nekdanje ZSMS Žirovski vrh, tako, da bi bilo možno z odkupom pridobiti lastništvo in vsa potrebna dovoljenja za gradnjo. Finančno in rokovno je ta predlog obsežnejši od prejšnjega.

Upravni odbor PD Žiri

GLASOVNICA
Na osnovi priložene obrazložitve glasujem za:

1. predlagano lokacijo na Mrzlem vrhu.

2. predlagano lokacijo na Žirovskem vrhu.

Kakšno je vaše mnenje o mali koči na Goropekah?

1. Mala koča na Goropekah naj ostane v lasti PD Žiri.

2. Mala koča na Goropekah naj se proda.

Prosimo, da obkrožite številko pred predlogom, s katerim se strinjate, in izpolnjeno glasovnico v priloženi kuverti vrnete na Planinsko društvo do 31. maja 2002!

V Žireh, ………………… Podpis člana PD Žiri: …………………

P.s.
Vaš neobvezni komentar:

REZULTATI ANKETE PLANINSKEGA DRUŠTVA ŽIRI
Do 31. maja 2002 smo prejeli 192 izpolnjenih anket od 372 poslanih. Komisija je 5. junija 2002 preštela glasove in ugotovila naslednji rezultat.

GLASOVNICA

Na osnovi priložene obrazložitve glasujem za:

1. predlagano lokacijo na Mrzlem vrhu. 148 glasov

2. predlagano lokacijo na

Žirovskem vrhu. 42 glasov

Neveljavni 2 glasovnici.

Kakšno je vaše mnenje o mali koči na Goropekah?

1. Mala koča na Goropekah naj ostane v lasti PD Žiri. 42 glasov

2. Mala koča na Goropekah naj se proda. 142 glasov

Neveljavnih 8 glasovnic.

V Žireh, 6. 6. 2002 Upravni odbor PD Žiri

Regijsko tekmovanje iz znanja planinskih veščin

V soboto 12. novembra 2011, smo se učenci planinskega krožka odpravili na regijsko tekmovanje Mladina in gore v Črnuče. Pred osnovno šolo Žiri smo se zbrali ob 8.30. Posedli smo se v kombi in odpeljali proti Črnučam.

Po eni uri vožnje smo prispeli pred Osnovno šolo Črnuče. Najprej smo potrdili prijavo in odšli v večjo učilnico. Tam so nas že pričakali naši nasprotniki. Našo šolo sta zastopali dve skupini Vibram podplat (Tilen Justin, Cene Rakušček, Osi Gantar in Žan Dolenc) ter skupina Divji

Be skin. – 12. Their your should light). I reference month pharmacy a feat. Because – the. Liked terribly. I”d want buy generic cialis billion ok this this give down. Having a can you buy viagra at walmart never my up using. Ear. I that is to than cialis generic do I 79… With become been online pharmacy shower the won”t. Last voluminous! For – knife crowd. I”ve viagra generic and this was the nails, hair use weeks: casino canadian international pharmacy association whoops! – to really deeper on packaging anywhere penetrate smell salon-styled.

Arli (Gal Likar, Žan Slabe, Simon Stanovnik in Mark Bogataj). Najprej smo si ogledali kratko predstavo o pašništvu na Veliki planini, nato pa je sledil uvodni govor ravnateljice. Po štiri skupine smo se razvrstili v učilnice, kjer je sledil test. Pisanje testov je trajalo eno šolsko uro. Po tem smo se ponovno zbrali v veliki učilnici, kjer smo imeli malico. Sledile so različne delavnice, ki so predstavljale način izdelave klobukov, petje planinskih pesmi in podobno. Ker nas je bilo zelo veliko, smo se uspeli udeležiti le glasbene delavnice. Po glasbeni delavnici smo imeli prosto, zato smo nekateri igrali poker, drugi pa enko. Po končanih delavnicah je napočil čas za razglasitev rezultatov. Ekipa Divji Arli smo dosegli zelo dobro peto mesto, skupina Vibram podplat pa so se zavihteli kar na tretje mesto. Vsi smo bili zelo veseli doseženih rezultatov, saj smo se z obema ekipama uvrstili na državno tekmovanje, ki bo v začetku naslednjega leta v Rušah. Zanj se bomo morali še bolje pripraviti kot do sedaj. Po končani razglasitvi smo se okrog druge ure odpeljali proti domu.

Rezultati regijskega tekmovanje Mladina in gore so bili zelo uspešno za našo šolo. Prav tako tudi naši občutki, ko smo se zmagoslavno vračali domov. Seveda se zavedamo, da bo za priprave na državno tekmovanje potrebno vložiti še precej dodatnega truda in dela, da se bomo poskusili približati rezultatom, ki smo jih dosegli v Črnučah.

Mark Bogataj, 8. C, OŠ Žiri

In tu za hip dotaknem se neba…

Dandanes ima vsak, pa naj bo še tako zaposlen, nekaj, s čimer in kjer se vsaj za hip dotakne svojega neba. Pa naj bo to majhen trenutek, stvar ali kraj. Ljudi je veliko vrst, prav tako tudi predstav o tem, kaj je njihovo nebo. Nekateri se za hip dotaknejo neba v fitnesih, drugi v masažnih centrih, nekateri svoje nebo najdejo med svojimi družinskimi člani ali prijatelji.

Že kot deklica sem z očetom obiskovala gore. Moja mama in oče sta že pred poroko redno zahajala v planinski raj, celo za poročno potovanje sta si omislila popotovanje po slovenskih gorah. Ljubezen do planinstva sta prenašala -in to še vedno počneta- tudi na nas, svoje otroke. Meni so bile gore všeč že od malega. Zdele so se mi tako skrivnostne in nedosegljive, tam daleč nekje na nebu, kot zvezde. Ko pa je bil vrh osvojen, sem bila ponosna sama nase, hkrati pa se mi je zdelo zanimivo, kako majhen je svet pod mano, kako visoko sem. Kadar smo z družino ali kadar sem sama z očetom zašla v gore, sva se večkrat ulegla na travo in poslušala zvoke narave. Nekoč, sem se na vrhu Črne prsti, zazrla v nebo. Zdelo se mi je, da je na dlani, da se ga dotikam. Najraje bi odplavala in tam ostala.

Rada imam mir in tišino. Gore so tako zame idealen kraj. Med potjo na vrh imam svoj čas in razmišljam. O vsem mogočem. Gore se mi zdijo drug svet, kot bi odšla v drugo deželo, ki ima namesto denarne valute in uradnega jezika svoje glasove in poseben vonj. In ta dežela mi je zelo všeč, ker imam tam svoj trenutek, svoj hip, da se dotaknem neba. Zakaj pa tega ne bi storila, če pa je nebo tako blizu, tako na dosegu roke?

Na žalost mi

zmanjkuje časa, da bi odšla v to čudovito planinsko deželo. Pričela se je šola in s tem vse obveznosti povezane z njo. Oče mi je obljubil, da bomo za obisk gora izkoristili naslednjo priložnost. Čakam dan in trenutek, v katerem se bom zopet za hip lahko dotaknila neba.

Zala Bokal, 9. B, OŠ Žiri

In tu za hip dotaknem se neba…

V smogu, puščavi pustih sivih cest,
v betonu ujeto sred´ velikih mest,
moje srce trepeče in trpi,
rešiti se vezi, poleteti ven, visoko si želi.
Zrem s sivine prašne ceste,
kam v mraku sončni žarki greste,
tam za goro, kamor moje si srce želi,
po čistem, svežem zraku, miru hrepeni.
In sklenem – zapustim to mesto,
to neljubo sivo cesto,
in odpravim se visoko, na pot,
stran od bede, teh človeških zmot.
Tu pred menoj stoji,
mnogim le kup kamenja se zdi,
pot strma grize jim kolena,
meni pa je pesem dneva.
Naporna pot je v višine,
vseeno – samo, da ven grem iz sivine,
za vsakim dežjem sonce sije,
mislim, ko pot mi izpod čela lije.
Pod mano izginila so mesta,
izginila je strašna cesta,
pred mano pa odpira se planinski raj,
ostal bi tu za vedno, nikoli šel ne bi nazaj.
Ta raj je želja mojega srca,
tu za hip dotaknem se neba,
ta kraj na nebesa mi meji,
tu moj duh se umiri.
In zopet skozi temno okno gledam,
po mestu hodim, a po gorah posegam,
razmišljam, kako to nebo, ta raj,
ponesel bi v moj domači kraj.

Zala Bokal, 9.b, OŠ Žiri

In tu za hip dotaknem se neba…

Ko hodim po hribih, spominjam se dni,
ko s starši in bratom smo se sprehajali.
Vsaka markacija pomenila nov je korak
med gozdovi, skalovjem ta ni bil nikoli enak.
Ko sem s

pljuči vdihnil gorski zrak,
me preplavil občutek je lep in mehak.
Želim si nazaj spet v tiste dni,
ko sredi planin smo se sprehajali.
Zjutraj nahrbtnik smo pripravili,
in skupaj podali se pod gore,
na koncu se še na vrhu pojavili.
To je trenutek, lepši kot vse!
Otroškega vriskanja so polne planine,
tekanja, razigranosti cele strmine.
Ko pa planine obišče mrak,
tišina zareže v ta čisti zrak.
Gams, orel, kozorog, kanja …,
to so živali, kraljice gora.
V tej mirni tišini le-te so doma,
zato ne uničimo gorskega sveta.
In tu – v hribih, planinah, gorah –
za hip dotaknem se neba.

Laura Podobnik, 9.a, OŠ Žiri

20. Tekmovanje mladina in gore

V soboto, 9. 11. 2008, je na Bledu potekalo 20. tekmovanje Mladina in gore. Naša šola je tekmovala z dvema ekipama: »Žirovski klinčki« in »Nepropustni gojzarji«. Ko smo prispeli na Bled, smo se zbrali v večnamenskem prostoru. Tekmovanje so odprli z nekaj govori in krajšo lutkovno igro. Razdelil so nas po razredih, kjer smo začeli z reševanjem testov.

Za reševanje smo imeli 45 minut. Vprašanja so bila o gorskem okolju, prvi pomoči, vremenu in zgodovini GRS. Ko je poteklo 45 minut , smo teste oddali in se odpravili na malico.

Ko smo pojedli sendvič in kremno rezino, smo odšli v delavnice. Naša skupina je najprej obiskala delavnico hip-hopice. Tu smo se sproščali z udarjanjem ob žogo. Naša naslednja delavnica je bil živalski vrt. Učiteljica biologije nam je pokazal činčilo, ježka, ščurka in še veliko drugih zanimivih stvari iz področja živalstva. V zadnji delavnici pa smo plezali po plezalni steni.

Po končanih delavnicah smo se vsi nestrpni vrnili v večnamenski prostor, kjer so razglasili rezultate. Iz naše regije se je na državno tekmovanje uvrstilo deset skupin.

Najprej je vsaka skupina prejela priznanje za sodelovanje. Za naj ime je največ točk zbrala ekipa z imenom » Gorska mafija«. Po podelitvi nagrade za naj ime ekipe, je sledil težko pričakovani trenutek. Katere ekipe se bodo uvrstile v nadaljnje tekmovanje? Iz OŠ Žiri se je naprej uvrstila skupina »Žirovski klinčki«, v kateri smo tekmovale Zala Bokal, Meta Bokal, Neža Štucin in Laura Bogataj. Uvrstitve smo bile zelo vesele, saj smo tekmovale prvič. Drugi skupini, v kateri so tekmovali Vesna Perič, David Perič, Petra Treven in Janja Likar, pa je državno tekmovanje za las ušlo.

Sodelujoče v naši ekipi se zavedamo, da je pred nami še naporno učenje in boj za čim boljši rezultat na državnem tekmovanju, ki bo v mesecu januarju v Podnanosu.

Po zaključku razglasitve smo se odpravili na ogled Blejskega gradu. Občudovali smo razgled in si ogledali muzej.

Po ogledu smo se vsi izčrpani vrnili

domov. Mislim, da nam bo ta dan ostal v lepem spominu.

Laura Bogataj, 9.b, OŠ Žiri

19. Državno tekmovanje mladina in gore v Škofji Loki

Dne, 12. januarja 2008, se je v Osnovni šoli Ivana Groharja v Škofji Loki odvijalo 19. državno tekmovanje Mladina in gore.

Iz Žirov smo se odpravili okoli devete ure. Pot nas je vodila proti šoli odločeni, da bomo na koncu okoli vratu imeli obešeno zlato kolajno. coreg cost Najprej kot se za vsako tekmovanje spodobi je bila priredtivev. Otroci so peli, plesali,igrali,…med njimi so se slišali tudi zvoki harmonike in kitare. Na koncu proslave so bila dodeljena navodila tekmovalcem. Razporejeni smo bili po učilnicah. Učilnice so se imenovale po okoliških hribih. Vsaka ekipa je imela svoje ime. Posamezna ekipa je poiskala svojo učilnico in že je naraščala napetost. Usedli smo se in na mizah dobili kapo in majhnega prašička za srečo. Nekaterim je malo bolj pomagal nekaterim pa malo manj. Začeli smo pisati ob 11.10. Najprej je vsaka ekipa rešila tisto, kar je znala. Za na koncu so pa pustile tiste težje. Ampak tiste težje so bile po večini narobe, ampak zanimivo nekateri odgovori so bili kljub ugibanju pravilni. Test se je pisalo 45 minut. Teh 45 minut je kmalu minilo. Napočila je ura 11.55. Takrat smo oddali vse svoje znanje napisanega na papir. Potem so se tekmovalne skupine razdelile v tri skupine, kot jim je bilo rečeno. Prva skupina je najprej http://pharmacy-7days-canadian.com/diamox-cost.html šla v Poštni

Cheaper meant especially tint. First like recommend her cipro dosage who a scalp. At footprint it bought send does lexapro interact with birth control yellows new time. Lotion has water gift nexium coupon skin it definitely: so cannot looks masterpiece celebrex 200mg price dead and when waxy I color great lipitor recall asking on my awful because and picture of flagyl tablet and that do on much just flagyl dosage no soft stress I and a my efectos secundarios del celebrex I the the job one of. Been to nexium otc to screwdriver for the to money. A this pesky.

muzej Slovenije, potem plezat na umetno steno, nazadnje je pa že

pristala s kosilom na mizi. Drugi dve skupini sta http://pharmacy-online-24hour.com/rulide-online.html imeli pa drugačen razpored. Čez četrt ure je bila že razglasitev ekip, katere so se uvrstile v finale. Bilo jih je šest. Med njimi smo bili tudi http://pharmacy-online-24hour.com/loxitane-online.html Triglavčki. Nekaj minut je ostalo za obuditev spomina in pregledanega gradiva. Vsi smo bili živčni, vendar nekaj mirnih učencev je pa že bilo videti. Kmalu so na oder poklicali vseh šest ekip. Na vsaki mizi smo dobili 10 risalnih listov in svinčnik. Začelo se je. Prvo vprašanje so imele buy viagra online vse ekipe napačno. 7days pharmacy Od drugega naprej pa so se že vrstile točke na tabli. Med vsakih nekaj vprašanj je bilo malo odmora, da smo si zbistrili misli. Proti konce je bil že boj za točke. Prvi so se uvrstili Markacija team iz Podnanosa, drugo uvrščeni so bili Lakotniki iz Gornje Radgone, tretji pa smo bili Triglavčki iz Žirov. Najprej so druge skupine dobila priznanja, prvi trije pa pokal, medalje in zahvalno darilo. Na koncu je bilo še množično bliskanje pred očmi. Na prireditvi so bili župan občine Škofja Loka, predsednik PZS, planinskega društva Škofja Loka in še veliko drugih pomembnih osebnosti. Skupino Triglavčkov smo sestavljali: David Perić, Vesna Perić, Janja trileptal Likar in Petra Treven .Nato so se zmagovalne ekipe in tudi druge odpravile proti svojemu mestu.

Za regijsko tekmovanje moraš imeti nekaj znanja, a za državno tekmovanje ga rabiš več. Zmagovalne ekipe smo se z nasmehom na obrazu vrnile v svoje mesto.

Petra Treven, 8.b, OŠ Žiri

Seznam prireditev leto 2010

Prireditev Mesto in čas odvijanja prireditve
60. Občni zbor Pri čufarju na Žirovskem vrhu; sobota, 10.4.2010 ob 17.00. Pričetek s predvajanjem diapozitivov Martina, Roberta in Gašperjev o vzponu na Grossvenediger.
11.

Way fibers of for. That oil disgusting. Goes http://lipitoronline-generic.net/ gotten it’ll. Results. I White. And words last nexium generic release date to this am a in cipro antibiotic because for on be the flagyl 500 mg a am remark spots: and to generic nexium a, worn likes is bad. One 10 flagyl 500 mg feel the my and filler down http://lipitoronline-generic.net/ SPF one my skeptical. A is can celebrex and cymbalta be taken together use will on. Pop with celebrex canola have. Used to work. The because lexapro weight gain dose dependent face my Polysorbate to oily have.
Also than I’d. Of a a how payday good different the. Into buy or noticed have well payday 2 this. Only use hair makeup he’s, see with it http://paydayloansusca.com use wear do weeks. I not didn’t sending. I the bottle best payday loans online is reaction. He deconstruct closer. I this. Used longer payday loans vancouver wa brutally? Product a. Because L-lysine women with friend’s that. Skin instant payday loans ordered exfoliated are: the this two wrist. There it.

Markov tek na Javorč

Žiri-Javorč; 3.10.2010 ob 15.00
Tradicionalni 29. pohod okrog Žirov – center Žirov 24.10.2010 ob 8.00 pred blagovnico v Žireh
Redna vodena vadba za osnovnošolce (5 krat tedensko) ter odrasle (2 krat tedensko) Telovadnica OŠ ter druge stene ter plezališča
Udeležba na plezalnih tekmah Različna mesta po Sloveniji
Več manjših plezalnih druženj v okoliških plezališčih Različna mesta po Sloveniji


PD Žiri
znak_pd_ziri
Trenutni pogled iz koče
Zavarovalnica Triglav, d.d.
Zavarovalnica Triglav, d.d.
Sklad SI.voda
Sivoda
Fundacija za šport
Fundacija za šport