Arhiv za February, 2014

Dopolnitve pravil PD Žiri

ZAKAJ SO POTREBNE DOPOLNITVE PRAVIL PLANINSKEGA DRUŠTVA ŽIRI?

Planinsko društvo Žiri ima zadnjo potrditev, da so društvena pravila usklajena z Zakonom o društvih iz leta 1997. V letu 2006 je bil sprejet nov zakon, dopolnitve zakona pa so bile še v letu 2009 in 2011. Potrebne so torej spremembe v pravni podlagi, na kateri temeljijo glavna pravila delovanja Planinskega društva Žiri.
Spremembam Zakona o društvih je sledila tudi Planinska zveza Slovenije in v letu 2012 sprejela nov Statut PZS. Na podlagi zaveze o pravni pomoči društvom, dane ob sprejemanju novega Statuta PZS na skupščini, je Pravna komisija PZS pripravila vzorčna pravila, ki jih društva lahko uporabimo kot podlago za sprejemanje novih pravil. V dopolnitvi pravil delovanja PD Žiri smo upoštevali njihovo izhodišče, nismo pa mu povsem sledili v členih in zaporedju zaradi ugotovitve, da bi v tem primeru morali posamezne člene naših pravil precej razširiti. Ob tem bi bila preglednost manjša, saj bi pravila vsebovala tudi člene, ki za nas niso uporabni. Torej smo vzeli osnovo iz sedanjega temeljnega akta delovanja in ga dopolnili ali popravili zgolj tam, kjer je smiselno in potrebno.

NA PODLAGI KATERIH AKTOV DELUJEJO SEKCIJE PD ŽIRI?
Pomembno je tudi to, da pravilnikov, ki določajo pravila delovanja sekcij, nismo vključevali v temeljni akt. Pravilnike mora pripraviti sekcija sama, podlaga je , potrdi pa jih upravni odbor društva. Rok za sprejem pravilnika (ali pravilnikov) za delovanje sekcij je šest mesecev po uveljavitvi temeljnega akta, to je pravil delovanja PD Žiri.

KDAJ JE SKRAJNI ROK ZA SPREJEM DOPOLNITEV TEMELJNIH AKTOV DRUŠTVA?
Pravila delovanja z Zakonom o društvih moramo društva uskladiti do 22.6.2014, zato predlagam, da jih sprejmemo na tem občnem zboru, z naslednjimi popravki (povezave spodaj).

Obrazložitev predloga zakona o društvih (pdf)

Statut (pdf)

Predlog pravilnika Turno kolesarskega odseka PD Žiri (pdf)

 

 

 

64. OBČNI ZBOR Planinskega društva Žiri

 

Planinsko društvo Žiri

VABI vse planince, ljubitelje hribov in gora

na 64. OBČNI ZBOR Planinskega društva Žiri,

ki bo v soboto, 1. marca 2014, ob 17. uri

v Žirovskem Vrhu pri Bukovcu.

 

Dnevni red:

  1. Otvoritev občnega zbora
  2. Izvolitev organov občnega zbora: – delovnega ziac cost predsedstva, zapisnikarja, dveh overovateljev http://cialis7days-pharmacy.com/lasuna-price.php zapisnika in dveh članov verifikacijske komisije.
  3. Poročila: verifikacijske komisije, predsednika, blagajnika, vodnikov, viagra oral jelly site gospodarske komisije, mladinske sekcije, komisije za pota, alpinističnega odseka, kluba U 235 in nadzornega odbora.
  4. Razprava na poročila in oblikovanje smernic programa za delo levitra v http://pharmacy-online-24hour.com/female-viagra-online.html prihodnji sezoni.
  5. Sprememba Statuta društva – spremembe so objavljene na internetni strani best canadian pharmacy PD Žiri
  6. Razno
  7. Družabno srečanje ob skromni zakuski

 

Članarino za letošnje leto

že buy zestoretic online lahko poravnate v pisarni PD Žiri ali v Teniškem klubu Kamšk (Ivo Kavčič). Pisarna je odprta ob četrtkih od 18.00 do 19.00 ure, teniški klub ob četrtkih od 19.00 do 20.00 ure.

 

Nasvidenje na občnem zboru!

PD Žiri
znak_pd_ziri
Trenutni pogled iz koče
Zavarovalnica Triglav, d.d.
Zavarovalnica Triglav, d.d.
Sklad SI.voda
Sivoda
Fundacija za šport
Fundacija za šport