Arhiv za February, 2016

66. OBČNI ZBOR Planinskega društva Žiri, v soboto, 27. februarja 2016, ob 17. uri

Planinsko društvo Žiri  vse planince, ljubitelje hribov in gora

na 66. OBČNI ZBOR Planinskega društva Žiri,

ki bo v soboto, 27. februarja 2016, ob 17. uri

                                                        v Koči na Mrzl´k.

Dnevni red:

  1. Otvoritev občnega zbora,
  2. Izvolitev organov občnega zbora: – delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh overovateljev zapisnika in dveh članov verifikacijske komisije,
  3. Poročila: predsednika, blagajnika, vodnikov, gospodarske komisije, komisije za pota, alpinističnega odseka, nadzornega odbora in verifikacijske komisije
  4. Razprava na poročila in oblikovanje smernic programa za delo v prihodnji sezoni,
  5. Sprememba Statuta društva – spremembe so objavljene na internetni strani PD Žiri,
  6. Volitve organov društva za naslednji štiriletni mandat,
  7. Razno,
  8. Družabno srečanje ob skromni zakuski.
PD Žiri
znak_pd_ziri
Trenutni pogled iz koče
Zavarovalnica Triglav, d.d.
Zavarovalnica Triglav, d.d.
Sklad SI.voda
Sivoda
Fundacija za šport
Fundacija za šport