Arhiv za February, 2017

Gorska reševalna zveza Slovenije podpornik

 

Vsako leto Gorska reševalna zveza Slovenije (GRZS) izda nalepke GRZS podpornik, katerih namen je zbiranje denarja za otroke ponesrečenih reševalcev v akcijah in delno za nakup opreme namenjene reševanju.

 

Obstajata dva tipa nalepk: navadne nalepke in takšne, ki imajo lepilo na strani znaka in se navadno nalepijo na steklo z notranje strani (kot vinjeta).

 

Če imate nalepko na avtomobilskem steklu ste na nekaterih gorskih parkiriščih v TNP-ju deležni brezplačnega parkiranja.

 

Donacija od posamezne nalepke v vrednosti 5 € je namenjena delovanju Sklada Okrešelj (http://www.grzs.si/vsebina.php?pid=6). Nalepko je mogoče dobiti pri oskrbniku koče.

67. zbor članov, sobota, 25. februarja 2017, ob 17. uri

V A B I L O na 67. zbor članov Planinskega društva Žiri, ki bo

v soboto, 25. februarja 2017, ob 17. uri, v Koči na Mrzl´k.

Predlog dnevnega reda:

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Izvolitev organov zbora: delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh overovateljev zapisnika in dveh članov verifikacijske komisije
 3. Poročila o delu v letu 2016:
  • predsednika
  • blagajnika
  • planinskih vodnikov
  • gospodarske komisije
  • komisije za pota
  • alpinističnega odseka
  • nadzornega odbora in
  • verifikacijske komisije
 4. Razprava na poročila o delu in sprejem poročil
 5. Odstop s funkcij, nadomestne volitve
 6. Oblikovanje programa dela v prihodnji sezoni
 7. Razno

 

Po zaključku zbora članov bo malica in družabno srečanje. Vabila pošiljamo na naslove z redno pošto, obvestilo o zboru članov je tudi javno objavljeno na spletnih straneh PD Žiri in Občine Žiri ter preko R-Sore. V kolikor je v družini več članov, je vabilo naslovljeno na enega od članov, velja pa enakovredno za vse člane družine, ki so v letu 2016 poravnali člansko obveznost. Prosimo vas, da to vabilo pokažete tudi ostalim.  

 

Članarino za letošnje leto že lahko poravnate v pisarni PD Žiri ali v Koči na Mrzl´k. Pisarna je odprta ob četrtkih od 18.00 do 19.00 ure, koča v zimskem času ob sobotah od 8.00 do 19.00 ure, ob nedeljah in praznikih od 8.00 do 18.00 ure.

 

Še enkrat lepo povabljeni.                        

                                              

Predsednica PD Žiri

Majda Jelenc

Članarina 2017

Članarino za leto 2017 – na voljo v pisarni ali na koči.

Več na strani Članarina.

PD Žiri
znak_pd_ziri
Trenutni pogled iz koče
Zavarovalnica Triglav, d.d.
Zavarovalnica Triglav, d.d.
Sklad SI.voda
Sivoda
Fundacija za šport
Fundacija za šport