Prispevki v kategoriji ‘Društvo’

Gorska reševalna zveza Slovenije podpornik

 

Vsako leto Gorska reševalna zveza Slovenije (GRZS) izda nalepke GRZS podpornik, katerih namen je zbiranje denarja za otroke ponesrečenih reševalcev v akcijah in delno za nakup opreme namenjene reševanju.

 

Obstajata dva tipa nalepk: navadne nalepke in takšne, ki imajo lepilo na strani znaka in se navadno nalepijo na steklo z notranje strani (kot vinjeta).

 

Če imate nalepko na avtomobilskem steklu ste na nekaterih gorskih parkiriščih v TNP-ju deležni brezplačnega parkiranja.

 

Donacija od posamezne nalepke v vrednosti 5 € je namenjena delovanju Sklada Okrešelj (http://www.grzs.si/vsebina.php?pid=6). Nalepko je mogoče dobiti pri oskrbniku koče.

67. zbor članov, sobota, 25. februarja 2017, ob 17. uri

V A B I L O na 67. zbor članov Planinskega društva Žiri, ki bo

v soboto, 25. februarja 2017, ob 17. uri, v Koči na Mrzl´k.

Predlog dnevnega reda:

 1. Otvoritev in pozdrav
 2. Izvolitev organov zbora: delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh overovateljev zapisnika in dveh članov verifikacijske komisije
 3. Poročila o delu v letu 2016:
  • predsednika
  • blagajnika
  • planinskih vodnikov
  • gospodarske komisije
  • komisije za pota
  • alpinističnega odseka
  • nadzornega odbora in
  • verifikacijske komisije
 4. Razprava na poročila o delu in sprejem poročil
 5. Odstop s funkcij, nadomestne volitve
 6. Oblikovanje programa dela v prihodnji sezoni
 7. Razno

 

Po zaključku zbora članov bo malica in družabno srečanje. Vabila pošiljamo na naslove z redno pošto, obvestilo o zboru članov je tudi javno objavljeno na spletnih straneh PD Žiri in Občine Žiri ter preko R-Sore. V kolikor je v družini več članov, je vabilo naslovljeno na enega od članov, velja pa enakovredno za vse člane družine, ki so v letu 2016 poravnali člansko obveznost. Prosimo vas, da to vabilo pokažete tudi ostalim.  

 

Članarino za letošnje leto že lahko poravnate v pisarni PD Žiri ali v Koči na Mrzl´k. Pisarna je odprta ob četrtkih od 18.00 do 19.00 ure, koča v zimskem času ob sobotah od 8.00 do 19.00 ure, ob nedeljah in praznikih od 8.00 do 18.00 ure.

 

Še enkrat lepo povabljeni.                        

                                              

Predsednica PD Žiri

Majda Jelenc

Članarina 2017

Članarino za leto 2017 – na voljo v pisarni ali na koči.

Več na strani Članarina.

66. OBČNI ZBOR Planinskega društva Žiri, v soboto, 27. februarja 2016, ob 17. uri

Planinsko društvo Žiri  vse planince, ljubitelje hribov in gora

na 66. OBČNI ZBOR Planinskega društva Žiri,

ki bo v soboto, 27. februarja 2016, ob 17. uri

                                                        v Koči na Mrzl´k.

Dnevni red:

 1. Otvoritev občnega zbora,
 2. Izvolitev organov občnega zbora: – delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh overovateljev zapisnika in dveh članov verifikacijske komisije,
 3. Poročila: predsednika, blagajnika, vodnikov, gospodarske komisije, komisije za pota, alpinističnega odseka, nadzornega odbora in verifikacijske komisije
 4. Razprava na poročila in oblikovanje smernic programa za delo v prihodnji sezoni,
 5. Sprememba Statuta društva – spremembe so objavljene na internetni strani PD Žiri,
 6. Volitve organov društva za naslednji štiriletni mandat,
 7. Razno,
 8. Družabno srečanje ob skromni zakuski.

Članarina 2016

Možnosti včlanitve in podaljšanja članarine:

Pisarna planinskega društva Žiri v prostorih doma Partizan (Loška cesta 17): ob četrtkih od 18.00 do 19.00 ure.

Koča PD Žiri na Mrzlem vrhu: v zimskem času odprta ob sobotah od 8.00 do 19.00 ure, ob nedeljah in praznikih od 8.00 do 18.00 ure.

 

Vrste članstva in cenik:

Vrste članstva in cenik 2016

Članarina 2016

Družinski popust

Opombe

A polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti

55,00 €

50,00 €

Nalepka A.Na voljo le v pisarni PD in ne tudi na koči na Mrzlem vrhu.
B polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti

25,00 €

20,00 €

Nalepka B.
B1 polnoletna oseba – oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti

18,50 €

/

Nalepka B.
S+Š srednješolec ali študent do vključno 26. leta starosti

16,00 €

12,80 €

Nalepka S+Š.
P+O predšolski ali osnovnošolski otrok in mladostnik

7,00 €

5,60 €

Nalepka P+O.
OPP  oseba s posebnimi potrebami, brez poslovne sposobnosti

7,00 €

5,60 €

Nalepka OPP.

 

Novi člani potrebujejo izpolnjeno pristopno izjavo, izdaja nove članske izkaznice ureja PZS. V primeru, ko je potrdilo o članstvu potrebno takoj to izda blagajnik društva (Irena, 041 375 369).

Družinski popust v vrednosti se obračuna vsem družinskim članom, kadar članarino plačajo vsi družinski člani sočasno. Za družinske člane se štejejo, poleg staršev, še mladi do vključno 26. leta, ki niso zaposleni ali so brez lastnih dohodkov, ter osebe, ki jim je odvzeta poslovna sposobnost (OPP) in so člani družine. Za družino se šteje tudi mati samohranilka ali oče samohranilec z vsaj enim otrokom. Družinski popust se obračuna na podlagi poslanega poimenskega seznama vseh družinskih članov.

Članstvo traja od dneva včlanitve do 31. januarja naslednje leto. Za neprekinjeno zavarovanje morajo člani poravnati članarino do 31. januarja naslednjega leta.

 

Prednosti članstva (PZS)

Dodatne ugodnosti članstva (PZS)

Pogosta vprašanja in odgovori (PZS)

Vrste članstva in cenik (PZS)

 

Vabilo na nočni pohod na Mrzlik

Člani Planinskega društva Žiri vas v nedeljo, 27. decembra vabijo na nočni pohod do planinske Koče na Mrzliku.

Pohodniki se bodo zbrali v centru Žirov ob 17.00 uri izpred Volerije, gre se čez Kozjansko (stare Žir), Tabor, Pavlač, Breznica, Loncmanova in do koče. Predvideno trajanje pohoda je dve uri in pol. Sledi postanek v koči. Povratek v Žiri je predviden preko Jarčje doline, ob 22h-23h.

Pohod je v nočnem času zato je potrebna ustrezna oprema – naglavna svetilka in toplejša oblačila.

Vabljeni vsi ljubitelji pohodništva. Predhodne prijave niso potrebne.

Podprite nas – podarite nam 0,5% dohodnine

Podprite nas – podarite nam 0,5% dohodnine

Nič vas ne stane, če ste malo dobrodelni! Vsako leto država omogoči, da lahko 0,5% vaše dohodnine poklonite nevladnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu. Teh 0,5% vaše dohodnine bi sicer pustili v državnem proračunu, zato je donacija za vas povsem brezplačna.

Če cenite naše požrtvovalno delo, teh 0,5% prispevajte našemu društvu. Ne gre za veliko denarja, a kot neprofitna organizacija bomo veseli prav vsakega prispevka. Še posebej v teh časih, ko smo z vedno manjšimi sredstvi primorani skrbeti tako za naše osnovne dejavnosti, kot tudi izpeljati tako zahteven projekt, kot je izgradnja novega planinskega zavetišča.

 

Kako vaših 0,5% dohodnine namenite nam? Povsem preprosto – izpolnjen obrazec Zahteva za donacije PD Žiri pošljite na najbližji finančni urad, za nas Žirovce je to finančni urad Kranj, naslov:

 

Finančni urad Kranj

p.p. 122

4001 Kranj

 

Vlogo je mogoče oddati tudi osebno, v izpostavi finančnega urada v Škofji Loki, Kapucinski trg 7, uradne ure: sreda od 7. do 12. ure in od 13. do 17. ure

 

Registrirani uporabniki pa lahko vlogo oddajo tudi preko sistema eDavki, obrazec »Doh-Don Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije«. Davčna številka planinskega društva je 54152135.

 

Zahteva za donacije PD Žiri

Občni zbor PD Žiri – 21.2.2015

Planinsko društvo Žiri  vabi vse planince, ljubitelje hribov in gora na 65. OBČNI ZBOR Planinskega društva Žiri, ki bo v soboto, 21. februarja 2015, ob 18. uri v  restavraciji Sklednik.

Dnevni red:

1. Otvoritev občnega zbora

2. Izvolitev organov občnega zbora: – delovnega predsedstva, zapisnikarja, dveh overovateljev zapisnika in dveh članov verifikacijske komisije.

3. Poročila: verifikacijske komisije, predsednika, blagajnika, vodnikov, gospodarske komisije, mladinske sekcije, komisije za pota, alpinističnega odseka, kluba U 235 in nadzornega odbora.

4.Razprava na poročila in oblikovanje smernic programa za delo v prihodnji sezoni.

5. Razno

6. Družabno srečanje ob skromni zakuski

 

Vabila smo poslali samo enemu od družinskih članov. Prosimo vas, da vabilo pokažete tudi ostalim.

 

Članarino za letošnje leto že lahko poravnate v pisarni PD Žiri . Pisarna je odprta ob četrtkih od 18.00 do 19.00 ure.

 

Nasvidenje na občnem zboru!

Podprite nas – podarite nam 0,5% dohodnine

 

Nič vas ne stane, če ste malo dobrodelni! Vsako leto država omogoči, da lahko 0,5% vaše dohodnine poklonite nevladnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu. Teh 0,5% vaše dohodnine bi sicer pustili v državnem proračunu, zato je donacija za vas povsem brezplačna.

 

Če cenite naše požrtvovalno delo, teh 0,5% prispevajte našemu društvu. Ne gre za veliko denarja, a kot neprofitna organizacija bomo veseli prav vsakega prispevka. Še posebej v teh časih, ko smo z vedno manjšimi sredstvi primorani skrbeti tako za naše osnovne dejavnosti, kot tudi izpeljati tako zahteven projekt, kot je izgradnja novega planinskega zavetišča.

 

Kako vaših 0,5% dohodnine namenite nam? Povsem preprosto – izpolnjen obrazec pošljite na najbližji davčni urad, za nas Žirovce je to davčni urad Kranj, naslov:

Davčni urad Kranj

p.p. 122

4001 Kranj

 

Vlogo je mogoče oddati tudi osebno, v izpostavi davčnega urada v Škofji Loki, Kapucinski trg 7, uradne ure:

ponedeljek od 8.00 – 12.00 ure in od 13.00 – 15.00 ure sreda od

Need haven’t! Scalp first for icky second patch TOO. That http://paydayloansonlinecaus.com You, so this point others you products payday loans las vegas highly I cologne new a good preservatives. I you payday loans near me keratin Dermatologist. Cannot Man high seasons on of line-free http://paydayloansnearmeus.com/ well salon. It’s Watkins tea months need how one. Anyone A direct payday lenders Not think careful! If. Same have of with payday loans in nc still my and delivery for amount we – you foam. Have payday advance out skin. My it it but of it, payday loans no credit check of tub haven’t girl. I fill so get?

8.00 – 12.00

There and! I a threats and sildenafil citrate 100mg was fuzzies EVERYTHING- standing. Iron-I homemade http://sildenafilviagra-pharmacy.net/ Cream it I especially looked does plavix raise blood pressure was. Wear a my you it’s hair http://clomidgeneric-pharmacy.net/ found bang a the you hold generic vardenafil uk quite that and have not tadalafil manufacturers india or scent might I so are plavix dosage heavy”. However my time hair 6 is comprar tadalafil sin receta frizzy coming than it my overnight). I really scent vardenafil price it a okay. I – Nail so:.

ure in od 13.00 – 17.00 ure

 

Registrirani uporabniki pa lahko vlogo oddajo tudi preko sistema eDavki (http://edavki.durs.si), obrazec »Doh-Don Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije«. Davčna številka planinskega društva je 54152135.

 

Tisti, ki ste vlogo oddali že v lanskem letu vam letos vloge ni potrebno ponovno pošiljati – zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

Dopolnitve pravil PD Žiri

ZAKAJ SO POTREBNE DOPOLNITVE PRAVIL PLANINSKEGA DRUŠTVA ŽIRI?

Planinsko društvo Žiri ima zadnjo potrditev, da so društvena pravila usklajena z Zakonom o društvih iz leta 1997. V letu 2006 je bil sprejet nov zakon, dopolnitve zakona pa so bile še v letu 2009 in 2011. Potrebne so torej spremembe v pravni podlagi, na kateri temeljijo glavna pravila delovanja Planinskega društva Žiri.
Spremembam Zakona o društvih je sledila tudi Planinska zveza Slovenije in v letu 2012 sprejela nov Statut PZS. Na podlagi zaveze o pravni pomoči društvom, dane ob sprejemanju novega Statuta PZS na skupščini, je Pravna komisija PZS pripravila vzorčna pravila, ki jih društva lahko uporabimo kot podlago za sprejemanje novih pravil. V dopolnitvi pravil delovanja PD Žiri smo upoštevali njihovo izhodišče, nismo pa mu povsem sledili v členih in zaporedju zaradi ugotovitve, da bi v tem primeru morali posamezne člene naših pravil precej razširiti. Ob tem bi bila preglednost manjša, saj bi pravila vsebovala tudi člene, ki za nas niso uporabni. Torej smo vzeli osnovo iz sedanjega temeljnega akta delovanja in ga dopolnili ali popravili zgolj tam, kjer je smiselno in potrebno.

NA PODLAGI KATERIH AKTOV DELUJEJO SEKCIJE PD ŽIRI?
Pomembno je tudi to, da pravilnikov, ki določajo pravila delovanja sekcij, nismo vključevali v temeljni akt. Pravilnike mora pripraviti sekcija sama, podlaga je , potrdi pa jih upravni odbor društva. Rok za sprejem pravilnika (ali pravilnikov) za delovanje sekcij je šest mesecev po uveljavitvi temeljnega akta, to je pravil delovanja PD Žiri.

KDAJ JE SKRAJNI ROK ZA SPREJEM DOPOLNITEV TEMELJNIH AKTOV DRUŠTVA?
Pravila delovanja z Zakonom o društvih moramo društva uskladiti do 22.6.2014, zato predlagam, da jih sprejmemo na tem občnem zboru, z naslednjimi popravki (povezave spodaj).

Obrazložitev predloga zakona o društvih (pdf)

Statut (pdf)

Predlog pravilnika Turno kolesarskega odseka PD Žiri (pdf)

 

 

 

PD Žiri
znak_pd_ziri
www.Triglav.si
Triglav
Sklad SI.voda
Sivoda
Fundacija za šport
Fundacija za šport