Vabilo na prostovoljno naravovarstveno akcijo čiščenja alpske kislice na planini Korošica

Razraščanje alpske kislice ogroža nadaljnjo pašo in naravovarstveni pomen travišč v
slovenskih planinah. Alpska kislica strnjeno preraste pašnike, ki so za pašo izgubljeni, hkrati
pa se širi na naravovarstveno pomembna vrstno bogata travišča in tako oži pestrost
naravnega okolja. S prostovoljnimi akcijami čiščenja alpske kislice želimo izboljšati kakovost
in obseg travišč, izboljšati lastnosti naravnega življenjskega prostora in omogočiti
ekstenzivno kmetijsko pridelavo na varovanem območju. Tako lahko skupaj ohranimo
slovenske planine in planinsko podobo krajine, ki je prepoznana in zanimiva tudi za širšo
javnost.
Zavod RS za varstvo narave in BC Naklo vas vabi na prostovoljno
naravovarstveno akcijo čiščenja alpske kislice na planini Korošica
Zbrali se bomo v soboto, 29. junija 2013 ob 800, v Podljubelju ob izhodišču
planinske poti na Korošico (na parkirišču cca. 300 pred obeležjem
koncentracijskega taborišča Ljubelj).
Predvidena naravovarstvena akcija je usmerjena na območja travišč, ki predstavljajo
življenjski prostor številnim rastlinskim in živalskim vrstam in imajo status varovanega
območja NATURA 2000.
Naravovarstvena akcija bo potekala v neposredni okolici planinske koče na planini Korošica
(1554 m), kjer se bo iz prekopane zemlje ročno pobiralo korenike alpske kislice.
S seboj imejte primerno delovno opremo in obutev (pohodne čevlje, rokavice) in dobro voljo,
za prevoz na planino, ročno orodje, prehrano in pijačo bo poskrbljeno. Akcija bo trajala
predvidoma do 16. ure.
Prosimo vas, da svojo prisotnost na prostovoljni akciji potrdite na elektronski naslov
jurij.dobnik@zrsvn.si ali na tel. št. 03/ 426 03 45, najkasneje do srede 26. junija 2013.
Vljudno vabljeni!
Projektna skupina ALPA
Opozorilo za varnost pri delu: Organizator akcije ne odgovarja za tveganja, ki nastanejo
kot rezultat delovne aktivnosti.

Napiši komentar

PD Žiri
znak_pd_ziri
Trenutni pogled iz koče
Zavarovalnica Triglav, d.d.
Zavarovalnica Triglav, d.d.
Sklad SI.voda
Sivoda
Fundacija za šport
Fundacija za šport