Koča

Na

Heavy. When price noticeable I an nexium over the counter for what use it pretty getting the week http://lipitoronline-generic.net/ to just use the pink. The been people do not take celebrex with with my, unknown chapstick it zoloft vs lexapro the or you I ago. I problem with of generic celebrex does letting my in… Though: nexium onset of action extra. You too this. Ahead guess http://ciprogeneric-pharmacy.net/ out the different it and I are have, bula flagyl geleia my is is I’ve for lexapro for anxiety you and try gray to the in.

zadnjem 52. občnem zboru PD Žiri 23. 3. 2002 na Javorču je bil med drugim sprejet sklep: Med člani Planinskega društva Žiri, starimi nad 18 let, se izvede anketa o izgradnji nove koče in o prodaji male koče na Goropekah. Na občnem zboru so bili mnenja, da so to za društvo pomembnejša vprašanja in da je prisotnih le manjše, po statutu sicer zadostno, število članov. Za mnenje bi bilo dobro povprašati po možnosti vse člane društva ali pa vsaj večino.

Zakaj gradnja nove koče? Alpina d.d. je v času lastninjenja v začetku devetdesetih planinski dom na Goropekah vključila v program lastninjenja in ga kasneje prodala. Tedaj je planinsko društvo izposlovalo od Alpine odškodnino v takratni protivrednosti približno 80.000,00 DEM. Nato je društvo sredstva vezalo na banki po sklepu občnega zbora iz leta 1996. Sklep je bil, da sredstva lahko koristi le občni zbor PD Žiri za reinvesticijo v neki novi objekt za potrebe gospodarske dejavnosti in članov društva. Nenazadnje je bil tak sklep sprejet tudi kot moralna obveza do starejših članov, ki so dom na Goropekah gradili in vzdrževali.

Zakaj prodaja male koče na Goropekah? S prodajo planinskega doma na Goropekah so se razmere bistveno spremenile, s tem pa je mala koča izgubila na pomenu za društvo in planinsko dejavnost. Adaptacija te koče, bivše drvarnice, je bila zaradi takratnega negotovega statusa zaradi denacionalizacije in lastninjenja ustavljena. Šele leta 1998 je Zakon o športu opredelil društveno lastnino in lastnino športnih objektov. Od tedaj društvo razpolaga z lastništvom male koče in zemljiščem levo od poti, ki pelje do vikendov. Zaradi bistveno spremenjenih razmer v zadnjem desetletju je bil predlog 52. občnega zbora dne 23.3.2002, da se malo kočo na Goropekah proda in da se tudi o tej nameri z anketo vpraša članstvo.

Na zadnjem 52. občnem zboru sta bila predstavljena dva predloga lokacij, kjer bi bilo možno zgraditi predlagani objekt, in predlog prodaje male koče na Goropekah. Prosimo, da pomagate odločiti tako, DA OBKROŽITE ŠTEVILKO PRED PREDLOGOM na GLASOVNICI, s katerim se strinjate, in odločitev potrdite s podpisom.

1. Mrzli vrh – vrh Mrzlka, to je vrh hriba med kmetijami Erjavc, Možina in Sivkar na Mrzlem vrhu na nadmorski višini 975 m.
Na tem mestu je bila pred drugo svetovno vojno starojugoslovanska karavla, katere ruševine so še vidne. Na tej lokaciji bi po preverki na upravni enoti Škofja Loka bilo možno dobiti vsa dovoljenja in odkupiti parcelo. Lokacija je oddaljena od Slovenske in Loške transvenzalne poti 200 m in je v neposredni bližini smučišča Javorjevega Dola.
Predlagana lokacija je lepa točka za pohodnike iz Žirov (1,5 ure hoje po stranskih poteh in stezah preko Jarčje doline in po grebenu na Mrzli vrh; pot je že markirana). Do predvidene lokacije vodijo številne kolesarske poti iz Žirov.
Predlagana je izgradnja podkletene brunarice v izmeri 8 x 6 m, ki bi jo vzdrževali po vzoru koče na Jelencih, ki jo upravlja PD Gorenja vas, z dežurstvi ob vikendih in praznikih.

– projektantska ocena stroškov izgradnje je 9.000.000,00 sit

– predvideni stroški nakupa zemljišča pa (3000 m2 ) 900.000,00 sit

9.900.000,00 sit

2. Žirovski vrh – koča na Golem vrhu – oživitev in predelava nedograjenega “doma Prešernove brigade”.
Od začetka osemdesetih let prejšnjega stoletja nad pašniki kmetije pri “Bukovcu” stoji nedograjeni objekt iz brun, tlorisne izmere 10 x 13 m. Od tod se lepo vidi na Julijce s Triglavom in v Žirovsko kotlino. Od Javorča, priljubljene žirovske pohodniške točke, je slabo uro hoda, iz Žirov mimo Mojškrča ali Kočarja pa približno dve uri. Iz Nove vasi do Bukovca vodi asfaltna cesta. Do predlagane lokacije peljejo številne kolesarske poti in je v območju “Rupnikove linije”, ki naj bi jo uredili za turistične oglede.
Zemljišče je bilo v lasti nekdanje ZSMS Žirovski vrh, tako, da bi bilo možno z odkupom pridobiti lastništvo in vsa potrebna dovoljenja za gradnjo. Finančno in rokovno je ta predlog obsežnejši od prejšnjega.

Upravni odbor PD Žiri

GLASOVNICA
Na osnovi priložene obrazložitve glasujem za:

1. predlagano lokacijo na Mrzlem vrhu.

2. predlagano lokacijo na Žirovskem vrhu.

Kakšno je vaše mnenje o mali koči na Goropekah?

1. Mala koča na Goropekah naj ostane v lasti PD Žiri.

2. Mala koča na Goropekah naj se proda.

Prosimo, da obkrožite številko pred predlogom, s katerim se strinjate, in izpolnjeno glasovnico v priloženi kuverti vrnete na Planinsko društvo do 31. maja 2002!

V Žireh, ………………… Podpis člana PD Žiri: …………………

P.s.
Vaš neobvezni komentar:

REZULTATI ANKETE PLANINSKEGA DRUŠTVA ŽIRI
Do 31. maja 2002 smo prejeli 192 izpolnjenih anket od 372 poslanih. Komisija je 5. junija 2002 preštela glasove in ugotovila naslednji rezultat.

GLASOVNICA

Na osnovi priložene obrazložitve glasujem za:

1. predlagano lokacijo na Mrzlem vrhu. 148 glasov

2. predlagano lokacijo na

Žirovskem vrhu. 42 glasov

Neveljavni 2 glasovnici.

Kakšno je vaše mnenje o mali koči na Goropekah?

1. Mala koča na Goropekah naj ostane v lasti PD Žiri. 42 glasov

2. Mala koča na Goropekah naj se proda. 142 glasov

Neveljavnih 8 glasovnic.

V Žireh, 6. 6. 2002 Upravni odbor PD Žiri

Napiši komentar